LUKKAROINEN – OULUSTA
VALTAKUNNALLISEKSI
MENESTYJÄKSI

Lukkaroinen on Oulusta lähtöisin oleva, valtakunnallisesti toimiva arkkitehtitoimisto.

 

Liikkeelle kotitoimistosta

Toimiston perusti Pekka Lukkaroinen vuonna 1980. Yhden hengen kotitoimistossa tehtiin alkuun pääasiassa lähikuntien kaavasuunnittelua.

Rakennussuunnittelun tehtävät lisääntyivät vähitellen, jolloin myös henkilökunnan ja isompien toimitilojen tarve kasvoi. Asiakkaita oli 1990-luvun alussa Oulun seudun lisäksi myös eri puolilta Pohjois-Suomea. Työntekijämäärä nousi yli kymmeneen.

 

Lamavuosista eteenpäin

Lama 1990-luvun alussa näkyi voimakkaasti erityisesti rakennusalalla. Toimisto pysyi pystyssä kulujen tiukalla karsinnalla ja arkkitehtuurikilpailuvoittojen myötä saaduilla uusilla toimeksiannoilla.

Yleisen taloustilanteen elpyessä myös toimiston työkanta lisääntyi ja monipuolistui. Julkisten rakennusten, kuten sairaaloiden ja koulujen, osuus toimeksiannoista kasvoi huomattavasti.

 

Toimialueena koko Suomi

Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä toimisto vakiinnutti asemansa yhtenä Oulun merkittävimmistä arkkitehtitoimistoista. Toiminta-alue laajeni myös ympäri Suomea. 2010-luvulla vahvistimme jalansijaa pääkaupunkiseudulla perustamalla sinne toimipisteen ja ostamalla Visionar Arkkitehdit Oy:n osakekannan.

Rakennus- ja kaavasuunnittelun rinnalle nousi myös sisustussuunnittelu vuonna 2016, kun ostimme pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky:n liiketoiminnan.

 

Kilpailumenestys, asiakkuudet ja sitoutunut henkilöstö

Vuosien saatossa meistä on kasvanut lähes seisemänkymmenpäinen kokenut suunnittelijajoukko, joka hallitsee suuretkin kokonaisuudet innokkaasti ja ammattitaitoisesti. Kaiken perustana ovat pitkäaikaiset asiakkuudet, kilpailumenestys sekä sitoutunut ja taitava henkilöstö.