Arkitektbyråns första uppdrag var planläggningsprojekt, och vårt planläggningsteam fortsätter sitt framgångsrika arbete. Vi har även haft stora framgångar i flera upphandlingar av markanvändningsplanering under åren.

Specialisering: Vår kärnkompetens är heltäckande planering av markanvändning. Våra tjänster består av alltifrån markanvändningsplanering utifrån omfattande generalplaner till mer ingående detaljplaner och planer för tomtanvändning. I våra kompetensområden ingår även specialplaner för markanvändning, som exempelvis byggnadsordningar, markanvändningsutredningar, utvecklingsplaner och områdesinventeringar.

Oss i ett nötskal: För oss är det viktigt att skapa helheter av hög kvalitet som passar in i miljön. Därför sätter vi oss noggrant in i planeringsområdet och beställarens funktionella och kvalitetsmässiga mål. Under planeringen är det viktigt för oss med en fortlöpande interaktion.