Arkitektplanering är vårt största verksamhetsområde.

Vi planerar hållbara och innovativa lösningar av hög kvalitet, oavsett om det handlar om stora nybyggnationer eller små ombyggnader.

Specialisering: Vi är specialiserade på offentliga byggnader, såsom planering av sjukhus och andra byggnader för hälso- och sjukvården samt skolor och andra utbildnings- och arbetsmiljöer. Ett av våra centrala verksamhetsområden är även planering av stora kommersiella byggnader och bostadshus.

Oss i ett nötskal: Vi tar oss med stor entusiasm an alla planeringsuppdrag, stora som små. Vi är din partner i alla faser i byggandet, från idéutveckling av fastigheter och projektplanering via bygglov och själva byggnadsfaserna tills byggnaden tas i bruk – och vid behov även efter det, under hela byggnadens livscykel.