LUKKAROINEN – FRÅN
NORRA FINLAND
TILL FRAMGÅNG

 

Från hemmakontor till företag

Lukkaroinen grundades av Pekka Lukkaroinen år 1980. Enmannakontoret i Uleåborg i norra Finland sysslade främst med planläggning för närkommunerna.

Uppgifterna inom byggnadsplanering ökade successivt, vilket även gjorde att behovet av personal och större lokaler ökade. I början av 1990-talet fanns kunderna förutom i Uleåborgsregionen även i olika delar av norra Finland. Antalet anställda växte till över tio.

 

Från lågkonjunkturen mot framtiden

Lågkonjunkturen i Finland i början av 1990-talet slog hårt mot i synnerhet byggbranschen. Byrån klarade sig genom den tack vare minskningar av utgifterna och nya uppdrag efter vinster i arkitekttävlingar.

När ekonomin återhämtade sig ökade även byråns medarbetarbas och blev mer mångsidig. Andelen offentliga byggnader, som exempelvis sjukhus och skolor, ökade betydligt bland uppdragen.

 

Tillväxtperiod inför det nya millenniet

Vid millennieskiftet etablerade byrån sin ställning som en av Uleåborgs främsta arkitektbyråer. Verksamheten utökades till att även omfatta andra delar av Finland. På 2010-talet stärkte vi vårt fotfäste i huvudstadsregionen genom att etablera ett kontor där och köpa samtliga aktier i Visionar Arkkitehdit Oy.

Vid sidan om byggnadsplaneringen och planläggningen tillkom även inredningsplanering år 2016, när vi förvärvade vår samarbetspartner sedan länge: inredningsarkitektbyrån Ervasti Ky.

 

Framgångar i tävlingar och upphandlingar, kundrelationer och en hängiven personal

Genom åren har vi växt till ett erfaret arkitektteam bestående av närmare sextio medarbetare, som även hanterar stora projekt på ett hängivet och professionellt sätt. Grunden till verksamheten är långsiktiga kundrelationer, framgångar i tävlingar och upphandlingar och en kompetent personal.