I VÅRA TJÄNSTER INGÅR ALLTIFRÅN
ARKITEKTPLANERING TILL
INREDNINGSPLANERING

 

Vi betjänar våra kunder på alla nivåer inom arkitektur: från planering av markanvändning till detaljplanering i liten skala.

Våra specialområden inom arkitektplanering är

 • offentliga byggnader
 • sjukhus och andra hälso- och sjukvårdsbyggnader
 • skolor och andra utbildnings- och arbetsmiljöer
 • stora köpcentrum och bostadsbyggnader.

I planering av markanvändning ingår

 • generalplanläggning
 • detaljplanering
 • utvecklingsplanering
 • övriga specialplaner för markanvändning.

Inredningsarkitektur är det senaste tillskottet till vårt tjänsteutbud: vi fortsätter i inredningsarkitektbyrån Ervasti Ky:s ryktbara fotspår.

 

De bästa lösningarna i samarbete

Vi strävar efter att överträffa beställarens funktionella och tekniska mål och skapa hållbara miljöer av hög kvalitet för nuvarande och kommande generationer.

Behovsorienteringen är vår planeringsmetod. Vi är lyhörda för användarnas och beställarnas behov och tankar. Precis som med andra intressegrupper ser vi till att de är delaktiga från början till slut. Vi tror att de bästa lösningarna föds genom samarbete.

 

Kvalitet genom systematiska lösningar

Vi använder de senaste planerings-, visualiserings- och dokumentationsprogrammen. Vår verksamhet bygger på vårt noggrant planerade kvalitetssäkringssystem.

Våra grundprinciper är

 • systematik
 • ständig utveckling
 • ansvarsfullhet.