Tyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaava

Tyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaavassa kuvataan tavoitevuotta 2030. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava alue käsittää Murron asemakaava-alueen, Ojakylän kyläalueen ja Metsähaan alueen rajoittuen luoteessa Kempeleen Ketolanperän alueeseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Murrontien pohjoispuolella olevat metsäalueet sekä tien eteläpuolella sijaitsevat laajat peltoalueet. Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisemakokonaisuuteen.

Osayleiskaavalla ohjataan alueen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovitetaan alueen arvoja ja toimintoja yhteen. Tärkeänä teemana kaavassa korostuu asuminen – erityisesti nykyisen asemakaava-alueen kasvusuunnat sekä maaseutu- ja kyläasutuksen mahdollisuuksien tutkiminen. Suunnittelutyön yhteydessä laaditun kantatilamitoituksen perusteella osayleiskaavan haja-asutusalueen rakennuspaikat on määritetty rakennuspaikkakohtaisesti siten, että uusien hajarakentamispaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää yhdistetyllä suunnittelutarve- ja rakennuslupakäsittelyllä suoraan osayleiskaavan perusteella.

 

  • Tilaajana Tyrnävän kunta
  • Kaava-alueen laajuus noin 1 658 ha, 2008