Sodankylän kunta, Kevitsan kaivoksen asemakaava

Kevitsan kaivoksen asemakaava on hankekaava ja se on laadittu ainoastaan kaivostoiminnan tarvitsemia rakennuksia varten. Asemakaavan tarkoituksena on todeta kaivoksen nykyinen rakennettu tehdasalue sekä mahdollistaa toimintaan liittyvien rakennusten rakentaminen asemakaavalla.

Asemakaavan suunnittelualue käsittää kaivosalueesta (kaivospiiristä) vain kaivoksen keskeisen toiminta-alueen, jonne rakentaminen keskittyy. Suunnittelualue koostuu kolmesta osasta, joiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 150 ha.

 

  • Tilaajana FQM Kevitsa Mining Oy, Sodankylän kunta
  • Kaava-alueen laajuus noin 150 ha, 2015-
  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy