Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Ristinevan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla mahdollistetaan enintään kahdeksan tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen Veteliin Pulkkisen kylän kaakkoispuolelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena MRL 77 a-b §:n mukaisesti niin, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.

 

  • Vetelin Tuulivoima Oy
  • Kaava-alueen laajuus noin 715 ha, 2016-
  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy