Pudasjärven Hirsikampus

Pudasjärven elinkaarihankkeena rakennettu koulukampus on hirsirakentamisen pilottiprojekti maailmanlaajuisestikin. Rakennuskokonaisuus on maisemallisesti hallitsevalla paikalla Valtatie 20:n ja Iijoen risteämiskohdassa. Kampuksen rakennuksissa moderni arkkitehtuuri yhdistyy hirsirakenteen kestävyyteen, ekologisuuteen sekä tradition ja paikallisten juurien arvostamiseen.

Pääosin hirsirakenteiseen kouluun tulee tilat n. 800 oppilaalle. Ala- ja yläkoululle on omat rakennuksensa, jotka liittyvät yhteisiä tiloja sisältävään keskusrakennukseen lasiseinäisten ”putkien” välityksellä. Hirsiseinien vankka materiaalintuntu antaa lähtökohdan rakennuksen arkkitehtuurille. Voimakkaampi värien käyttö yksityiskohdissa ja paneeliverhotuilla julkisivun osilla tuo koulurakennuksen yleisilmeeseen värikkyyttä ja kepeyttä.

Keskusrakennus koostuu kahdesta kaksikerroksisesta osasta, joiden väliin jäävä pääaula avautuu etelään ja pohjoiseen korkeiden lasijulkisivujen kautta. Yksikerroksiset osat koostuvat hirsikehikoista, jotka kiertyvät korkeiden keskusaulojen ympärille. Aulat kohoavat vesikaton yläpuolelle ”jääkuutioina”, joista siivilöityvä luonnonvalo luo ylä- ja alakoulun auloihin keskittymistä edistävän, sisäistyneen tunnelman.

 

  • Tilaajana Lemminkäinen Talo Oy, Pudasjärvi
  • Uudisrakennus, 9 770 brm², 2016
  • Alikonsulttina Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky