Pudasjärven Hirsikampus

Pudasjärven elinkaarihankkeena rakennettu koulukampus on hirsirakentamisen pilottiprojekti maailmanlaajuisestikin. Rakennuskokonaisuus on maisemallisesti hallitsevalla paikalla Valtatie 20:n ja Iijoen risteämiskohdassa. Kampuksen rakennuksissa moderni arkkitehtuuri yhdistyy hirsirakenteen kestävyyteen, ekologisuuteen sekä tradition ja paikallisten juurien arvostamiseen.

Pääosin hirsirakenteisessa koulussa on tilat n. 800 oppilaalle. Ala- ja yläkoululle on omat rakennuksensa, jotka liittyvät yhteisiä tiloja sisältävään keskusrakennukseen lasiseinäisten ”putkien” välityksellä. Hirsiseinien vankka materiaalintuntu antaa lähtökohdan rakennuksen arkkitehtuurille. Voimakkaampi värien käyttö yksityiskohdissa ja paneeliverhotuilla julkisivun osilla tuo koulurakennuksen yleisilmeeseen värikkyyttä ja kepeyttä. Sama värimaailma on nähtävissä myös rakennuksen sisäväreissä.

Hirsikampuksen oppimistilat ovat luenteeltaan monimuotoisia. Korkeat ja valoisat aulatilat mahdollistavat monikäyttöisyyden samoin kuin jakoseinin yhdistettävät opetustilat. Pienryhmätiloja on runsaasti eri puolilla keskittymistä vaativaan oppimiseen ja ryhmätyöhön. Oppimisalueiden kalustus on liikuteltavaa, kevyttä ja kerroksellista. Kalusteratkaisut mahdollistavat tilojen välittömän muuntelun ja erilaisten ryhmien työskentelyn samassa tilassa. Koulu on niin ulko- kuin sisätiloiltaankin suunniteltu esteettömäksi ja turvalliseksi.

 

  • Tilaajana Lemminkäinen Talo Oy, Pudasjärvi
  • Uudisrakennus, 9 770 brm², 2016
  • Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy