Muhoksen kunta, Päivänpaisteenmaan asemakaava

Päivänpaisteenmaan asemakaavalla laajennetaan Muhoksen Päivärinteen taajamaa. Suunnittelutyön pohjaksi tehtiin kaavarunkotarkastelu, jossa pohdittiin vaihtoehtoja alueen korttelirakenteeksi.

Päivänpaisteenmaan asemakaavassa on osoitettu 85 uutta erillispientalojen tonttia ja todettu alueen vanha omakotiasutus. Uudesta alueesta on suunniteltu viihtyisä ja omaleimainen sekä maaseutuympäristöön riittävän väljä asuinalue. Asemakaavan toteuttamisen tueksi on laadittu rakennustapaohje.

 

  • Tilaajana Muhoksen Kunta
  • kaava-alueen laajuus noin 45,5 ha, 2015
  • Suunnitteluyhteistyössä Natans Oy