Päijät-Hämeen keskussairaala, rakennusvaihe 6

Päijät-Hämeen keskussairaala, Rakennusvaihe 6 käsittää sydänkeskuksen ja fysiatrian osaston peruskorjauksen sekä apteekin ja obduktion uudisrakennuksen.

Sydänkeskuksen tiloihin sijoittuvat sydäntoimenpideyksikkö (2 salia) valvontatiloineen, sydänpoliklinikka sekä kliinisen fysiologian laboratorio. Useaan eri pisteeseen eri puolille sairaalaa jakautuneet sydäntoiminnot keskittyvät nyt lähelle toisiaan, jolloin potilaan hoitoprosessi sujuvoituu ja kardiologiseen hoitoon osallistuvien ammattilaisten yhteistyö helpottuu. Samalla sydänkeskuksen toiminnan painopiste siirtyy entistä enemmän polikliinisen ja päiväkirurgisen mallin mukaiseen toimintaan. Fysiatrian osasto tuottaa erikoislääkärin vastaanotto- ja fysio- sekä toimintaterapiapalveluja sairaalan eri erikoisaloille.

 

  • Tilaajana Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Lahti
  • Uudisrakennus, 6 844 brm², 2016
  • Peruskorjaus, 4 893 brm², 2015
  • Alikonsulttina Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky