OYS Tulevaisuuden sairaala 2030

Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman 2030 tavoitteena on uudistaa sairaalakiinteistöt vastaamaan nykyajan vaatimuksia ja tulevaisuuden haasteita. Ensimmäiseen vaiheeseen sijoittuu muun muassa lasten ja naisten sairaalan toiminnot, leikkaustoimintaa, teho-osastot, päivystys ja vuodeosastoja.

Uusissa rakennuksissa kootaan yhteen hajallaan olevia yksiköitä, jotka hyötyvät synergiasta. Tilasuunnittelu tehdään potilaslähtöisesti. Ratkaisuilla tuetaan potilasturvallisuutta, tietosuojaa, tehokkuutta ja viihtyisyyttä. Suunnitelmissa huomioidaan potilaiden ja heidän omaisten sitouttaminen aktiiviseen rooliin hoitoprosessissa.

 Hanke toteutetaan allianssimallilla.

 

  • Tilaajana Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Oulu
  • Uudisrakennus, 58 500 brm² (vaihe 1.1), 2015-
  • Suunnitteluyhteistyössä Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja UKI Arkkitehdit Oy