Muhoksen kirkonkylän osayleiskaava 2030

Muhoksen kirkonkylän osayleiskaavassa kuvataan tavoitevuotta 2030. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja se on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarauskaava. Suunnittelualue käsittää Muhoksen keskusta-alueet ja sen lähiympäristön.

Osayleiskaavalla pyritään ohjaamaan Muhoksen kirkonkylän rakentumista toimivana, viihtyisänä ja liikenneturvallisena elinympäristönä. Suunnittelussa on huomioitu kunnan erityispiirteet ja vahvistetaan Muhoksen asemaa itsenäisenä kuntakeskuksena Oulujokilaaksossa. Yleiskaavassa on kiinnitetty erityistä huomiota virkistävän ja liikunnallisen kuntakeskuksen suunnitteluun sekä maisema- ja luontomatkailun edistämiseen Rokua Geopark –alueella.

 

  • Tilaajana Muhoksen kunta
  • Kaava-alueen laajuus noin 2 680 ha, 2018
  • Suunnitteluyhteistyössä VSU maisema-arkkitehdit Oy, Natans Oy, Ramboll Finland Oy ja Mikroliitti Oy