Limingan kunta, Kirkonrannan asemakaava

Kirkonrannan asemakaavalla muodostetaan uusi omakotitalovaltainen asuinalue Limingan taajaman pohjoispuolelle. Asemakaavaratkaisun vaihtoehtoja on tutkittu kaavarunkojen avulla. Suunnittelun tavoitteena on ollut muodostaa Kirkonrannan alueesta laadukas ja ympäristönsä huomioon ottava uusi asuinalue.

Kaavoituksen yhteydessä alueelle on laadittu asemakaavan toteuttamista ohjaava rakentamistapaohje.

 

  • Limingan kunta
  • Kaava-alueen laajuus noin 25 ha, 2016