Limingan kunta, Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennus

Ankkurilahden asemakaavan muutos ja laajennus täydentää 2009 lainvoimaiseksi tullutta Ankkurilahden asemakaavaa, jonka Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy laati. Ankkurilahden kaavoitusprosessin tavoitteena on ollut muodostaa Tupoksen Ankkurilahden alueesta kuntakuvalliset vaatimukset täyttävä, vetovoimainen ja maisemakuvallisesti korkealaatuinen, kaupan, teollisuuden ja työpaikkojen alue.

Kaavalaajennuksella alueelle on osoitettu uusia tontteja, joille on mahdollisuus sijoittaa liike- ja toimistorakentamisen sekä teollisuus- ja varastorakentamisen toimintoja.

 

  • Tilaajana Limingan kunta
  • Kaava-alueen laajuus noin 17,2 ha, 2011