Konikarvon maankäyttösuunnitelma

Maankäyttösuunnitelmassa Konikarvon kala- ja pienvenesatamaan rakentuu Rahjan saariston arvokkaaseen maisemaan ja luonnonympäristöön tukeutuva matkailu- ja virkistyspalveluiden keskus. Satamatoimintojen kehittämisen lisäksi alueelle on suunniteltu rakennettua julkista tilaa sekä mahdollisuuksia Rahjan saaristoluonnon ihailuun ja luonnossa kulkemiseen. Alueelle on osoitettu maltillisesti loma-asumista siihen parhaiten sopiville paikoille. Suunnitelma pohjautuu maiseman ja ympäristön huolelliseen analyysiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön alueen käyttäjien ja kaupungin kanssa.

 

  • Tilaaja Kalajoen kaupunki
  • Alueen laajuus 74 ha
  • valmistumisvuosi 2018
  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy