Kolpeneen palvelukeskuksen kuntoutuksen uudisrakennus

Kolpeneen Palvelukeskus sijaitsee Rovaniemen keskustasta itään Kolpeneen harjulla. Kuntoutuksen uudisrakennuksessa on asuin- ja kuntoustustilat autististisille ja monivammaisille lapsille ja nuorille sekä nuorille mielenterveyskuntoutujille. Ratkaisuksi valittu Y-malli jakaa pihan ja rakennuksen sisäiset toiminnat kolmeen osaan. Kuntoutustoiminta ja eri asukasryhmät jakaantuvat omiin siipiinsä. Kullekin siivelle on pääsisäänkäynnin lisäksi varattu omat sisääntulonsa ja asukasryhmille erilliset oleskelu- ja leikkipihansa.

Arkkitehtuuriltaan rakennus muodostaa oman kokonaisuutensa. Ympäröivään pääasiassa 1960-luvun rakennuskantaan se kuitenkin kiinnittyy julkisivumateriaalinsa, vaalean tiilen, avulla. Rakennuksen kattomuoto on Y:n keskipisteeseen sakaroiden päistä nouseva pulpetti. Vaaleaa tiilijulkisivua on piristetty oranssein, vihrein ja valkoisin rakennuslevykentin. Lisäksi ikkunoiden yhteydessä sekä sisäänkäyntikatoksessa on käytetty tumman harmaita levypintoja.

 

  • Tilaajana Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä, Rovaniemi
  • Uudisrakennus, 1 321 brm², 2017