Kempeleen keskustan kaavarunko

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy voitti vuonna 2016 käydyn Kempeleen Kuntakeskuksen kaavoitus- ja tontinluovutuskilpailun yhteistyössä Sito Oy:n ja Hartela Pohjois-Suomi Oy:n kanssa. Kilpailun tavoitteena oli laajentaa Kempeleen keskustaa ja löytää alueelle arkkitehtuuriltaan, kaupunkikuvaltaan ja toiminnalliselta idealtaan korkeatasoinen suunnitelma, jonka pohjalta asemakaavan muutos ja rakentaminen voidaan toteuttaa. Kilpailuehdotuksessa aluetta halkaisee tiimalasin muotoinen aukio- ja puistosarja, jota ympäröivät mittakaavaltaan inhimilliset kerrostalot ja townhouse-asunnot. Ehdotuksessa on osoitettu yhteensä noin 65 000 k-m² monipuolista asumista sekä liike- ja palvelutiloja.

Kilpailuvaiheen jälkeen vuonna 2017 suunnitelma on tarkennettu asemakaavarungoksi, jossa on huomioitu Kempeleen kunnan ja osallisten tavoitteet alueen kehittämiselle.

 

  • Tilaaja Kempeleen kunta
  • Alueen laajuus 24 ha
  • valmistumisvuosi 2017
  • Suunnitteluyhteistyössä Sito Oy