Hiukkavaaran monitoimitalo

Oulun kaupunki järjesti kohteesta arkkitehtikilpailun osana hankintamenettelyä. Hiukkavaaran monitoimitalosta tuli Hiukkavaaran keskuksen identtiteettiä vahvistava kokonaistaloudellinen rakennus. Toiminallisesti ja arkkitehtonisesti korkeatasoinen suunnitteluratkaisu mahdollistaa uusien oppimiskäsitysten mukaisen opetuksen. Rakennus on monikäyttöinen, joustava, terveellinen ja innostava. Lisäksi se on kestävä, ekologinen ja energiatehokas.

Monitoimitalon tilat ryhmittyvät keskusaulan ympärille kahdessa kerroksessa. Aula on rakennuksen keskeinen liikennetila, johon on lyhyt etäisyys kaikkialta. Aula toimii lisäksi ruokalana, kokoontumistilana ja työskentelytilana.

Ensimmäinen kerros on yhteisön kerros. Aulaan liittyvät liikunta-, nuoriso- ja työpajatilat, jotka ovat koulu- ja kaupunkiyhteisön käytössä myös iltaisin. Lisäksi ensimmäisessä kerroksessa on 1-2 luokan oppilaat, esiopetus ja päiväkoti. Muodostuva Art House -kokonaisuus avautuu aulaan lasiseinien kautta ja tarjoaa kulkijalle kurkistuksen tiloissa käynnissä olevaan työskentelyyn. Toinen kerros on luonteeltaan yksityisempi oppimisen kerros. Toiseen kerrokseen sijoittuvat pesimäalueiden lisäksi oppilashuollon tilat sekä hallinto- ja henkilöstötilat.

Avoimissa oppimisympäristöissä tuli erityisesti ottaa huomioon hyvä akustiikka, joka parantaa keskittymistä ja lisää käyttäjätyytyväisyyttä. Tila- ja sisustussuunnittelulla pyrittiin sulkemaan pois turhia häiriötekijöitä ja ehkäisemään esimerkiksi opettajien ääniongelmia.

Tilojen muuntojoustavuus ja monikäyttöisyys huomioitiin kiinto- ja irtokalusteissa. Irtokalusteet ovat helposti liikuteltavia ja niihin yhdistettiin akustisia elementtejä. Opetussolut ovat monimuotoisia, ja niihin muodostuu luontaisesti rauhallisia työskentelypisteitä.

 

  • Tilaajana Liikelaitos Oulun Tilakeskus
  • Uudisrakennus 11.500 brm2, 2017
  • Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy