Haapajärven kylien maankäyttöselvitykset ja rakentamistapaohje

Maankäyttöselvitykset on laadittu ohjaamaan rakentamista Haapajärven Oksavan ja Autiorannan sekä Ylipään ja Kumisevan kyläalueilla. Selvitykset perustuvat työn aikana tehtyihin selvityksiin sekä jo olemassa olleisiin lähtötietoihin.

Selvitysten perusteella alueilta on tehty edullisuusvyöhyketarkastelu ja vaikutusten arviointi. Työn perusteella on annettu suosituksia ja ohjeita tulevaa maankäytön suunnittelua varten. Maankäyttöselvitysten osana on laadittu myös haja-asutusalueen rakentamistapaohje, joissa rakentamisen pääperiaatteet määritellään tarkemmin.

 

  • Tilaajana Haapajärven kaupunki
  • Oksava-Autiorannan selvitysalueen laajuus noin 3 600 ha, 2013
  • Ylipää-Kumisevan selvitysalueen laajuus noin 520 ha, 2013
  • Suunnitteluyhteistyössä VSU maisema-arkkitehdit Oy, Natans Oy, Pöyry Finland Oy