Haapajärven keskustan osayleiskaava 2035

Haapajärven keskustan osayleiskaavassa kuvataan tavoitevuotta 2035. Kaava on laadittu oikeusvaikutteisena ja se on luonteeltaan yleispiirteinen aluevarauskaava. Suunnittelualue käsittää Haapajärven keskusta-alueet ja sen lähiympäristön.

Osayleiskaavalla pyritään tiivistämään Haapajärven yhdyskuntarakennetta ja kehittämään keskustaa ja sen lähiympäristöä viihtyisänä asuinympäristönä. Suunnittelussa on korostettu Haapajärven alueen paikallisia vahvuuksia kuten ranta- ja peltomaisemia. Tärkeänä lähtökohtana on ollut Haapajärven läpi kulkevan Kalajoen mahdollisimman monipuolinen hyödyntäminen niin rakentamisen kuin joen virkistyskäytönkin suhteen. Lisäksi tärkeänä teemana korostuu kevyen liikenteen reittien kehittäminen.

 

  • Tilaajana Haapajärven kaupunki
  • Kaava-alueen laajuus noin 3 560 ha, 2014
  • Suunnitteluyhteistyössä VSU maisema-arkkitehdit Oy, Plaana Oy, Natans Oy ja Pöyry Finland Oy