City-kulman asemakaavamuutos

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kemin keskustaan sijoittuvan City-kulman korttelin kehittäminen ja täydennysrakentaminen. Nykyisen liikerakentamisen lisäksi kortteliin osoitetaan asuin- ja hotellitoimintoja.

Asemakaavan suunnittelussa on huomioitu Kemin ruutukaavakeskustan kulttuurihistorialliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Uudisrakentamisen sopivuutta olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen on tutkittu viitesuunnitelmavaihtoehtojen avulla.

 

  • tilaaja Kemin kaupunki
  • Kaava-alueen laajuus 0,35 ha
  • valmistumisvuosi 2018