Luovin Puukasarmin tilat

Hengitysliitto ry osti vuonna 1998 Puolustusvoimilta Oulun puukasarmialueen, joka on luokiteltu kansallisesti merkittäväksi ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaaksi kohteeksi. Alue on rakennettu 1880-luvulla ja sen arkkitehtina toimi August Boman.

Vanhoihin miehistökasarmeihin kunnostettiin ja entisöitiin yhteistyössä Museoviraston ja Pohjois-Pohjanmaan museon kanssa hallinto-, koulutus- ja kokoustiloja Ammattiopisto Luovin (entinen Merikosken ammatillinen koulutuskeskus) käyttöön. Lisäksi perinteinen Upseerikerho saneerattiin ravintolakäyttöön.

 

  • Tilaaja Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Oulu
  • Saneeraus 13 300 brm2
  • Arkkitehtisuunnittelu Arkkitehtitoimisto Kari Huotari Oy