Ykspihlajan koulu


Rakennuksen muodon lähtökohtana on ollut merellisyys ja luonto. Rakennushahmo muistuttaa metsämaastosta kasvavaa luotoa, jonka korkeus nousee merenrantaa kohti. Päiväkoti on matala, säilytettävän sekametsän laidalla oleva yksikerroksinen osa rakennusta, jonka korkeus noudattelee pienten lasten mittakaavaa. Merenpuoleinen pääty nousee korkeaksi periskoopiksi merta kohti. Merenrantaolosuhteet ja tuulisuus ohjasivat taittamaan rakennusmassaa keskellä olevan pihan ja monitoimisaliruokailutilan ympärille, jolloin rakennusmassasta muotoutuu ”SYLI” keskiosan ympärille.


Kokonaisuus rakentuu monitoimisali-ruokailutilan ympärille, josta on suorat yhteydet oppimisalueille, päiväkotiin ja liikuntatiloihin. Musiikki ja näyttämö toimivat yhdessä aulan ja liikuntasalin kanssa. Käytävämäiset liikennetilat on minimoitu ja muodostettu yhteisöllisyyttä tukevia aulatiloja, joita voi hyödyntää myös oleskelu- ja kohtaamispaikkoina sekä oppimistiloina. Tilahierarkiassa julkisimmat tilat sijoittuvat rakennuksen sydämeen ja yksityisemmät tilat reuna-alueille.


Varhaiskasvatuksen ja koulun tilat on suunniteltu joustaviksi kokonaisuuksiksi, jotka muuntuvat tarpeen mukaan eri kokoisiksi rauhallisiksi ja yksityisiksi tiloiksi, mutta niistä voidaan yhdistellä tarvittaessa suurempia yhtenäisiä tiloja. Tiloissa voidaan soveltaa opetussuunnitelmaa joustavasti tarpeisiin ja tilanteeseen sopivalla tavalla. Tilat mahdollistavat monipuolisen käytön erilaisessa harrastus- ja kulttuuritoiminnassa, sekä aamu- ja iltapäiväkerhojen sujuvan toiminnan. Rakennuksen teknisten järjestelmien suunnittelun lähtökohtana on muuntojoustavuus ja tarvittavan sähkö- ja tietotekniikan saatavilla olo kaikkialla.


  • Valmistumisvuosi 2021

  • Tilaaja Kokkolan kaupunki

  • Laajuus 3550 brm²