top of page

Tyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaavaTyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaavan tavoitevuosi on 2030 ja se on laadittu oikeusvaikutteisena. Alue käsittää Murron asemakaava-alueen sekä Ojakylän ja Metsähaan alueen rajoittuen luoteessa Kempeleen Ketolanperän alueeseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Murrontien pohjoispuolella olevat metsäalueet sekä tien eteläpuolella sijaitsevat laajat peltoalueet. Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisemakokonaisuuteen.


Osayleiskaavalla ohjataan alueen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovitetaan alueen arvoja ja toimintoja yhteen. Tärkeänä teemana kaavassa korostuu asuminen – nykyisen asemakaava-alueen kasvusuunnat sekä maaseutu- ja kyläasutuksen mahdollisuuksien tutkiminen. Suunnittelutyön yhteydessä laaditun kantatilamitoituksen perusteella osayleiskaavan haja-asutusalueen rakennuspaikat on määritetty siten, että niiden rakennusluvat voidaan myöntää yhdistetyllä suunnittelutarve- ja rakennuslupakäsittelyllä suoraan osayleiskaavan perusteella.


  • Valmistumisvuosi 2008

  • Tilaaja Tyrnävän kunta

  • Laajuus noin1 658 ha

bottom of page