Tyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaava


Tyrnävän Murron ja Ojakylän osayleiskaavassa kuvataan tavoitevuotta 2030. Osayleiskaava on laadittu oikeusvaikutteisena. Osayleiskaava alue käsittää Murron asemakaava-alueen, Ojakylän kyläalueen ja Metsähaan alueen rajoittuen luoteessa Kempeleen Ketolanperän alueeseen. Suunnittelualueeseen kuuluvat myös Murrontien pohjoispuolella olevat metsäalueet sekä tien eteläpuolella sijaitsevat laajat peltoalueet. Koko kaava-alue kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Limingan lakeuden maisemakokonaisuuteen.


Osayleiskaavalla ohjataan alueen yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovitetaan alueen arvoja ja toimintoja yhteen. Tärkeänä teemana kaavassa korostuu asuminen – erityisesti nykyisen asemakaava-alueen kasvusuunnat sekä maaseutu- ja kyläasutuksen mahdollisuuksien tutkiminen. Suunnittelutyön yhteydessä laaditun kantatilamitoituksen perusteella osayleiskaavan haja-asutusalueen rakennuspaikat on määritetty rakennuspaikkakohtaisesti siten, että uusien hajarakentamispaikkojen rakennusluvat voidaan myöntää yhdistetyllä suunnittelutarve- ja rakennuslupakäsittelyllä suoraan osayleiskaavan perusteella.


  • Tilaajana Tyrnävän kunta

  • Kaava-alueen laajuus noin 1 658 ha, 2008

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys