Tiitonrannan kyläyleiskaava


Tiitonrannan kyläyleiskaava on ranta- ja kyläalueella suoraan rakentamista ohjaava aluevarausyleiskaava (MRL 44 § ja 72 §). Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia, mikä selkeyttää ja nopeuttaa kasvavan kylän asuinrakentamisen lupakäsittelyä. Yleiskaavan rakennuspaikat on mitoitettu tilakohtaisesti rantavyöhykkeellä rantaviivan pituuteen ja kyläalueella tilan pinta-alaan suhteutettuna. Kaava on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa.


Tiitonrannan kyläyleiskaavalla vahvistetaan Tiitonrannan alueen asemaa Haapajärven keskustaan tukeutuvana maaseutumaisena asuinalueena. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu tukemaan alueen nykyistä kylärakennetta, olemassa olevien liikenneväylien varrelle. Valtaosa suunnittelualueen pinta-alasta on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi sekä virkistysalueiksi.


  • Tilaajana Haapajärven kaupunki

  • Kyläyleiskaava/rantaosayleiskaava, 537 ha, 2017-2020

  • suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy


OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys