top of page

Tiitonrannan kyläyleiskaavaTiitonrannan kyläyleiskaava on ranta- ja kyläalueella rakentamista ohjaava aluevarausyleiskaava. Yleiskaavan perusteella voidaan myöntää suoraan rakennuslupia, mikä selkeyttää ja nopeuttaa kasvavan kylän asuinrakentamisen lupakäsittelyä. Yleiskaavan rakennuspaikat on mitoitettu tilakohtaisesti rantavyöhykkeellä rantaviivan pituuteen, ja kyläalueella tilan pinta-alaan suhteutettuna. Kaava on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden ja maanomistajien kanssa.


Tiitonrannan kyläyleiskaavalla vahvistetaan Tiitonrannan alueen asemaa Haapajärven keskustaan tukeutuvana maaseutumaisena asuinalueena. Uudet rakennuspaikat on sijoitettu tukemaan alueen nykyistä kylärakennetta, olemassa olevien liikenneväylien varrelle. Valtaosa suunnittelualueen pinta-alasta on osoitettu maa- ja metsätalousalueiksi sekä virkistysalueiksi.


  • Valmistumisvuosi 2017-2020

  • Tilaaja Haapajärven kaupunki

  • Laajuus 537 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy


bottom of page