top of page

Tähtikunnan kouluSodankylän uudesta monitoimikeskuksesta löytyvät päivähoidon, koulun, kirjaston, nuoriso- ja liikuntatoimen palvelut sekä kansalais- ja musiikkiopiston tilat. Yhtenäiskoulu yhdistää esi- ja alkuopetuksen, perusopetuksen ala- ja yläkoulun, sekä samalla tontilla sijaitsevan lukion toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Monipuolisten toimintojen sijoittuminen samaan rakennukseen tuo synergiaetuja ja parantaa tilatehokkuutta. Eri toimintojen törmäyttämisessä ja toisilta oppimisessa syntyy uudenlaisia tapoja toimia.


Monitoimitalon sydämenä on auditoriosta, näyttämöstä ja liikuntasalista koostuva tapahtumatila, josta muodostuu kampuksen toiminnallinen keskus. Oppimisalueet jakautuvat moduuleiksi tämän ytimen ympärille tähden muotoon. Kunkin moduulin keskuksena on oppimisaula, jonka ympärille muuntojoustavat oppimisympäristöt rakentuvat. Erityisinä toiminnallisina kokonaisuuksina rakennuksessa huomioidaan erityisopetus ja saamen kielen opetus.


  • Valmistumisvuosi 2022

  • Tilaaja Sodankylän kunta

  • Laajuus 8310 brm²

bottom of page