top of page

Ritaharjun korttelin 101 asemakaavan viiteaineistotOulun kaupungin Ritaharjun kaupunginosan korttelin 101 viitesuunnitelma laadittiin alueella käynnistyneen asemakaavatyön pohjaksi. Asemakaavamuutoksessa osa nykyisistä rakentumattomista toimitilakorttelialueista otetaan kaupan, liiketilojen ja palvelujen käyttöön. Viitesuunnitelmassa tutkittiin alueen toteuttamisen eri vaihtoehtoja ja esitettiin ideoita alueen liikepotentiaalin hyödyntämiseen. Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin ja tilaajan kanssa.


Työn lopputuloksena kortteliin tuotettiin kaupungin ja tilaajan tavoitteet yhdistävä tontinkäyttösuunnitelma havainnekuvineen. Tuotettua aineistoa hyödynnettiin suoraan asemakaavaluonnoksen työstämisessä ja osana kaava-aineistoa.


  • Valmistumisvuosi 2019-2020

  • Tilaaja Terwa Kiinteistökehitys Oy

  • Laajuus noin 2,5 ha Kerrosala n. 6 800 k-m2


bottom of page