top of page

Raksilan lukion muutos ja korjausRaksilan lukio sijoittuu vuona 1958 valmistuneeseen oppilaitosrakennukseen, jonka arkkitehdit Signe ja Ragnar Piirainen suunnittelivat Oulun normaalilyseoksi. Rakennus on peruskorjattu ja laajennettu Oulun kauppaoppilaitoksen käyttöön vuonna 1984 Arkkitehtitoimisto Laation suunnitelmien mukaan.


Vuonna 2021 valmistuneessa korjaushankkeessa oppilaitosrakennus muutettiin ja peruskorjattiin kahden lukion ja 900 opiskelijan käyttöön soveltuvaksi. Peruskorjauksessa on pyritty säilyttämään rakennuksen alkuperäistä ilmettä ja kerroksellisuutta sekä palauttamaan alkuperäistä tilajakoa oppimistilojen osalta, pitäen kuitenkin mielessä uudistuneet lukio-opetuksen tarpeet. Oppimistilojen monikäyttöisyyttä ja muuntojoustavuutta on parannettu siirtoseinillä ja tiloja yhdistämällä. Aulatiloihin on järjestetty mahdollisuuksia itsenäiseen opiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn. Suunnittelemassamme peruskorjauksessa oppilaitokseen on rakennettu aiemman käytön jäljiltä puuttuneet aineopetuksen (kuvataide, musiikki, luonnontieteet) oppimistilat sekä opiskelijahuollon tilat.


Julkisivuihin kohdistuneet toimenpiteet pyrittiin pitämään ulkonäöltään mahdollisimman huomaamattomina. Peruskorjauksessa rakennukseen tehtiin myös merkittäviä talotekniikan muutoksia ja parannuksia.


Raksilan lukio on arvotettu maakunnallisesti arvokkaaksi rakennetun ympäristön kohteeksi ja se sijaitsee valtakunnallisesti arvokkaan Raksilan puutaloalueen (rky-2009-alue) välittömässä läheisyydessä.


  • Valmistumisvuosi 2021

  • Tilaaja Oulun kaupunki

  • Laajuus 9280 brm²

bottom of page