top of page

Raahen Pikkulahden asemakaava


Hankkeessa laaditaan Raahen Pikkulahden alueelle virkistysaluepainotteinen asemakaava, jonka avulla Pikkulahden alueesta muodostuu yhtenäinen, elävä ja kaunis kaupungin keskuspuisto. Suunnittelutyö tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa laadittiin Pikkulahden alueelle virkistys-, liikunta- ja puistosuunnitelma, toisessa vaiheessa asemakaava ja asemakaavan muutos puistosuunnitelmaan pohjautuen. Pikkulahden alue muodostaa virkistykseen painottuvan alueen, joka liittyy suoraan Raahen kaupunkikeskustaan. Kaupungin keskuspuisto on aluekokonaisuus, johon liittyy Raahen historiallisesti ja maisemallisesti merkittäviä arvoja ja virkistystoimintoja. Maankohoamisrannikon luonto, arvokas saaristomaisema ja Raahen ruutukaavakortteleiden RKY-alueen läheisyys luovat suunnittelutyölle ainutlaatuisen lähtökohdan.


Pikkulahden asemakaavan suunnitteluprosessi on ollut poikkeuksellisen vuorovaikutteinen, ja alueen asukkaat ja toimijat ovat olleet mukana suunnittelussa koko hankkeen ajan. Alueen asukkaiden näkemykset Pikkulahden kehittämisestä näkyvät kirkkaasti valmiissa suunnitelmissa. Suunnitteluprosessi on saanut kiitosta asukkailta ja kaupungin luottamushenkilöiltä.


  • Tilaajana Raahen kaupunki

  • Asemakaava, 42,5 ha, 2018- (ehdotusvaiheessa)

  • Suunnitteluyhteistyössä Plaana Oy

bottom of page