top of page

Päijät-Hämeen keskussairaala, rakennusvaihe 6Päijät-Hämeen keskussairaalan rakennusvaihe 6 käsittää sydänkeskuksen ja fysiatrian osaston peruskorjauksen sekä apteekin ja obduktion uudisrakennuksen.


Sydänkeskuksen tiloihin sijoittuvat sydäntoimenpideyksikkö valvontatiloineen, sydänpoliklinikka sekä kliinisen fysiologian laboratorio. Useaan eri pisteeseen eri puolille sairaalaa aiemmin jakautuneet sydäntoiminnot keskittyvät nyt lähelle toisiaan, jolloin potilaan hoitoprosessista tulee sujuvampaa ja kardiologiseen hoitoon osallistuvien ammattilaisten yhteistyö helpottuu. Samalla sydänkeskuksen toiminnan painopiste siirtyy entistä enemmän polikliinisen ja päiväkirurgisen mallin mukaiseen toimintaan. Fysiatrian osasto tuottaa erikoislääkärin vastaanotto-, fysio- ja toimintaterapiapalveluja sairaalan eri erikoisaloille.


  • Valmistumisvuosi 2015-2016

  • Tilaaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Lahti

  • Laajuus Uudisrakennus 6 844 brm² Peruskorjaus 4 893 brm²

  • Alikonsultti Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky

bottom of page