top of page

OYS SädetaloOulun yliopistollisen sairaalan sädehoitoyksikkö on ainoa sädehoitoa antava yksikkö Pohjois-Suomen

alueella. Uusissa sädehoitobunkkereissa (6kpl) pystytään antamaan entistä vaikuttavampaa sädehoitoa

uudenlaisilla sädehoitolaitteilla. Sädehoitobunkkereiden seinät on valettu raskasbetonista 0,8–1,0 metrin vahvuisina, riittävän säteilysuojauksen aikaansaamiseksi.


Hoitotilat on suunniteltu potilaan kannalta sujuviksi kokonaisuuksiksi. Rakennukseen on keskitetty

hoitopolkuun liittyviä kuvantamistiloja, mikä vähentää potilaan liikkumista sairaalan sisällä. Myös erilaisia tukipalveluita kuten kuntoutusta, ravitsemus- ja fysioterapiaa voidaan tarjota potilaille uusissa tiloissa saman katon alta.


Potilaan hoitokokemuksen parantamiseksi hoitotiloihin on sijoitettu luontoaiheisia kuvia. Luontoteemaa tarkastellaan metsän, kasvillisuuden ja eläinten kautta. Sädehoitohuoneiden sisäänkäyntiovissa esiintyvät voimaeläin hahmot.


Kapea rakennuspaikka Oulun kaupunginsairaalan ja pysäköintitalon välissä on vaikuttanut rakennuksen

arkkitehtuuriin. Ulkoarkkitehtuuria leimaavat päätyjulkisivut, joiden asiakassisäänkäyntejä on korostettu lämpimällä puuverhouksella. Vaaleat betoni- ja teräslevyjulkisivut on sovitettu viereisten rakennusten ilmeeseen.


Sädetalon uudisrakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka myötä Oulun yliopistollisen

sairaalan tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden erikoissairaanhoidon haasteisiin.


  • Valmistumisvuosi 2022

  • Tilaaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

  • Laajuus 4900 brm²

  • Suunnitteluyhteistyössä: Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy ja Uki Arkkitehdit Oy


bottom of page