top of page

Oulun jäähallin peruskorjausOulun jäähalli on alun perin valmistunut vuonna 1975 Uki Arkkitehtien suunnitelmien mukaan. Jäähallia on valmistumisensa jälkeen laajennettu useassa vaiheessa. Siihen on rakennettu ravintolalaajennus, pitkien sivujen katsojasisäänkäynnit, uusi porrashuone ja sen jatkeeksi on rakennettu harjoitusjäähalli aputiloineen.


Peruskorjauksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta haasteellista on ollut se, ettei jäähallia ole haluttu sulkea pitkän korjausjakson vuoksi, vaan korjaustyöt on pitänyt aikatauluttaa huolellisesti ja jakaa usealle kesälle, jolloin jäähalli ei ole aktiivisessa käytössä. Jäähallin käyttötarkoitus asettaa myös melkoiset vaatimukset valittujen suunnitteluratkaisujen ja -materiaalien kulutuksen kestävyydelle. Tavoitteena on ollut sekä jääkiekkoilijoiden että taito- ja muodostelmaluistelijoiden harjoitus- ja kilpailuolosuhteiden sekä yleisökokemuksen parantaminen.


Peruskorjauksessa on uusittu länsipäädyn pukuhuoneet kattavasti, mm. tilojen lattiapintaa on pudotettu alkuperäistä tasoa syvemmälle. Yleisölle näkyvimpiä muutoksia ovat katsomoiden puupenkkien vaihtuminen nykyaikaisiksi areenaistumiksi, pintojen laajat kunnostustyöt ja aulatilojen uusi lattiapinnoite. Peruskorjauksessa on uusittu kilpaurheiluun liittyviä teknisiä järjestelmiä, jotta jäähalli palvelisi paremmin yleisöä sekä jääkiekko-otteluissa että muissa yleisötapahtumissa. Myös talo- ja kylmätekniikkaan kohdistuneet muutokset ja uudistukset ovat olleet mittavia.


  • Valmistumisvuosi 2021-

  • Tilaaja Oulun kaupunki

  • Laajuus 11 620 brm2

bottom of page