top of page

Niemenrannan koulun laajennusOulunsalossa sijaitsevaan Niemenrantataloon toteutettiin alakoulun laajennus, jonka koko on 1722 brm². Laajennus käsittää muun muassa perus- ja erityisopetustilat sekä pienryhmätilat noin 200 oppilaalle. Lisäksi laajennukseen on sijoitettu koko koulua palvelevat taito- ja taideaineiden tilat sekä henkilökunnan sosiaalitilat. Hankkeen yhteydessä tehtiin myös muutostöitä olemassa olevaan rakennusosaan. Kokonaisuudessaan hankkeen laajuus on uudisosa ja perusparannusosa yhteen laskettuna noin 3000 m².


Laajennus sopeutuu nykyiseen rakennukseen harmonisesti sekä massoittelultaan että julkisivumateriaaleiltaan. Punainen, aaltoilevasti kaartava ruukintiilimuuri reunustaa Niemenrantatalon tonttia lähestymissuunnasta, kun taas koulun pihan puolella on vaalea pystylaudoitus. Nämä elementit on otettu osaksi ulkoarkkitehtuuria myös laajennukseen, joka sijoittuu hiukan keskemmälle tonttia. Tiilimuuri kiertää huoltopihan kylmänä rakenteena ja ottaa hiukan kiinni rakennuksen räystäälle. Muuri jatkuu matalampana pihan puolella kooten koulun pihan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Laajennuksen ulkoseinän pintamateriaalina on käytetty valkoista laudoitusta. Korkeat ikkunat päästävät paljon luonnonvaloa sisätiloihin, joissa ulkoseinällä viistosti korkeammalle nostettu puurimakatto tuo mukavaa lämmintä tunnelmaa tiloihin ja näkyy näyttävästi ulos.


Laajennus liittyy olemassa olevaan rakennukseen aulamaisella ja avaralla yhdysputkella. Laajennusosan ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat teknisen työn, kuvataiteen, tekstiilityön sekä kielten opiskelun opetustilat. Leveä suora porras vie toiseen kerrokseen, josta löytyy kolmisarjaisesti tiimeihin jaetut opetustilat vuosiluokille 4-6. Tiimeihin on käynti valoisasta yläaulasta. Jokaisessa kolmessa tiimissä on kolme opetustilaa, joita voidaan yhdistellä eri kokoisten ryhmien käyttöön. Muutoksia nykyisen koulun tiloihin on tehty muun muassa ruokailutiloissa, teknisen työn ja musiikin opetustiloissa, keittiössä, henkilöstön taukotiloissa, mediateekissä sekä terveydenhoitotiloissa. Myös koulualueen pihaa on laajennettu ja sinne on tehty muun muassa uusi urheilukenttä.

Niemenrannan koulu, jonka ensimmäinen osa on rakennettu vuonna 2010, on arvostettu, kansainvälistäkin huomiota saanut koulurakennus, jollaiseen tehtävät laajennus- ja perusparannustoimenpiteet ovat vaatineet erityistä huolellisuutta.  • Valmistumisvuosi 2019-2021

  • Tilaaja Oulun kaupunki

  • Laajuus 1722 brm²bottom of page