top of page

Nauriskasken kouluEspoon kumppanuuskoulujen hankkeessa (PPP) toimistomme suunnittelemista kohteista ensimmäisenä toteutukseen eteni Nauriskasken alakoulu syksyllä 2020. Espoon Latokaskeen rakentuu uudet tilat kolmisarjaisen koulun 490 oppilaalle sekä noin 40 henkiselle henkilökunnalle. Rakennuspaikka on osittain rakentamatonta metsää ja osittain vanhaa peltoa. Pohjois- ja itäpuolella tontti rajoittuu liito-oravien yhteysreittinä toimivaan metsään, muutoin ympäristö on pientalovaltaista aluetta.

Hanketta varten luotiin pedagogisesti toiminnallinen, tilatehokas ja muuntojoustava koulukonsepti, joka toimi suunnittelun lähtökohtana. Rakennuksen korkeammassa päässä sijaitsevat oppikylät, jotka muotoutuvat oppiaitoista, oppimökeistä ja oppitaloista. Matalassa päädyssä sijaitsee ”Verstas”, kädentaitojen ja taideaineiden tilat. Keskellä rakennusta on liikuntasali aputiloineen sekä rakennuksen kokoava elementti, ilmava ja valoisa ruokasali.


Julkisivupinnat ovat puhtaaksimuurattuja, poltettuja, tumman harmaita tiilipintoja ja levyverhousta. Levyverhouksessa toistuu hankkeen kohteidemme väriteema, kolmen eri sävyn paletti. Nauriskaskessa on käytössä vaalean eri sävyt sekä sisääntulosivulla tehosteena keltaoranssit sävyt. Koulun piha-alue on suunniteltu Espoon PPP- hankkeen koulujen pihakonseptin mukaisesti erilaisiin toiminnallisiin vyöhykkeisiin.

Valmistuessaan rakennus täyttää Sisäilmayhdistys ry:n Terve Talo -kriteerin sekä RTS-luokituksen neljä tähteä. Rakennuksen energialuokka on A.


  • Valmistumisvuosi 2022

  • Tilaaja Espoon kaupunki

  • Laajuus 5432 brm² + varastojen osuus 90 brm²bottom of page