Muhoksen Päivänpaisteenmaan asemakaava ja kaavarunko


Hankkeessa suunniteltiin Muhoksen kunnan Päivärinteen taajamaan uusi noin 100 tontin omakotitalovaltainen asuinalue. Alueen keskellä sijaitsee hiekanotossa syntyneen lammen ympärille rakennettu virkistysalue. Suunnittelun tavoitteena oli sijoittaa tontit alueelle väljästi ja maastoa mukaillen niin, että tonteista tulisi mahdollisimman viihtyisiä ja vetovoimaisia.


Asemakaavan suunnittelun pohjaksi tehtiin kunnan tavoitteisiin perustuva kaavarunkotarkastelu, jossa pohdittiin vaihtoehtoja alueen korttelirakenteeksi. Asemakaavakartasta ja –selostuksesta koostunutta kaava-aineistoa täydennettiin ehdotusvaiheessa havainnekuvalla, joka tarkoitus on toimia ohjeena alueen toteuttamisessa. Lisäksi asemakaavan toteuttamisen tueksi on laadittu lyhyt rakennustapaohje.


  • Tilaajana Muhoksen kunta

  • Asemakaava, pinta-ala 46 ha, rakennusoikeus 29 300 k-m2, 2013-2015

  • Suunnitteluyhteistyössä Natans Oy

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys