top of page

Muhoksen Päivänpaisteenmaan asemakaava ja kaavarunkoHankkeessa suunniteltiin Muhoksen kunnan Päivärinteen taajamaan uusi noin sadan tontin omakotitalovaltainen asuinalue. Alueen keskellä sijaitsee hiekanotossa syntyneen lammen ympärille rakennettu virkistysalue. Suunnittelun tavoitteena oli sijoittaa tontit alueelle väljästi ja maastoa mukaillen niin, että tonteista tulisi mahdollisimman viihtyisiä ja vetovoimaisia.


Asemakaavan suunnittelun pohjaksi tehtiin kunnan tavoitteisiin perustuva kaavarunkotarkastelu, jossa pohdittiin vaihtoehtoja alueen korttelirakenteeksi. Asemakaavakartasta ja –selostuksesta koostunutta kaava-aineistoa täydennettiin ehdotusvaiheessa havainnekuvalla, joka tarkoitus on toimia ohjeena alueen toteuttamisessa. Lisäksi asemakaavan toteuttamisen tueksi on laadittu lyhyt rakennustapaohje.


  • Valmistumisvuosi 2013-2015

  • Tilaaja Muhoksen kunta

  • Laajuus 46 ha Rakennusoikeus 29 300 k-m2

  • Suunnitteluyhteistyössä Natans Oy

bottom of page