top of page

Muhoksen Kirkonkylän osayleiskaava 2030Muhoksen kirkonkylän osayleiskaava laadittiin yleispiirteisenä aluevarauskaavana, jonka tavoitevuosi on 2030. Kaava laadittiin oikeusvaikutteisena ja sillä ohjataan kunnan keskustaajaman ja sen lähiympäristön yhdyskuntarakenteen kehittymistä.


Suunnitteluprosessin aluksi osayleiskaavalle asetettiin sitovat tavoitteet, minkä jälkeen yleiskaavaa tutkittiin vaihtoehtoisilla rakennemalleilla teemoittain. Rakennemallisynteesin jälkeen aloitettiin varsinaisen osayleiskaavan työstäminen.


Kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelun teemaksi valittiin virkistävän kuntakeskuksen luominen ja asukkaiden liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tavoitteena oli lisäksi kunnan kasvun ja elinkeinojen vahvistaminen kestävällä tavalla sekä maisema- ja luontomatkailun edistäminen Rokua Geopark –alueella. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu perustui aiemman rakenteen tiivistämiseen ja vyöhykeajatteluun, jossa uudet asuinalueet ja palvelut sijoittuvat pyöräilysuosiolliselle vyöhykkeelle alle 2,5 km päähän keskustasta.


  • Valmistumisvuosi 2014-2018

  • Tilaaja Muhoksen kunta

  • Laajuus 2 575 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä VSU Maisema-Arkkitehdit Oy, Natans Oy ja Ramboll Oy


bottom of page