Muhoksen Kirkonkylän osayleiskaava 2030


Muhoksen kirkonkylän osayleiskaava laadittiin yleispiirteisenä aluevarauskaavana, jonka tavoitevuosi on 2030. Osayleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena ja sillä ohjataan kunnan keskustaajaman ja sen lähiympäristön yhdyskuntarakenteen kehittymistä. Suunnittelualue on kooltaan noin 2 575 ha.

Suunnitteluprosessin aluksi osayleiskaavalle asetettiin sitovat tavoitteet, minkä jälkeen yleiskaavan rakenne tutkittiin vaihtoehtoisilla rakennemalleilla teemoittain. Rakennemallisynteesin jälkeen aloitettiin varsinaisen osayleiskaavan työstäminen.


Kirkonkylän osayleiskaavan suunnittelun läpileikkaavaksi teemaksi valittiin virkistävän kuntakeskuksen luominen ja sitä kautta asukkaiden liikunnallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistaminen. Tavoitteena oli lisäksi kunnan kasvun ja elinkeinojen vahvistaminen kestävällä tavalla sekä maisema- ja luontomatkailun edistäminen Rokua Geopark –alueella. Yhdyskuntarakenteen suunnittelu perustui nykyisen rakenteen tiivistämiseen ja vyöhykeajatteluun, jossa uudet asuinalueet ja palvelut sijoittuvat pyöräilysuosiolliselle vyöhykkeelle alle 2,5 km päähän keskustasta.


  • Tilaajana Muhoksen kunta

  • Osayleiskaava, 2 575 ha, 2014-2018

  • Suunnitteluyhteistyössä: VSU Maisema-Arkkitehdit Oy, Natans Oy, Ramboll Oy


OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys