top of page

Mikkelin eteläinen aluekouluMikkelin uuden eteläisen aluekoulun toteutussuunnittelu on käynnistynyt tammikuussa 2022 ja rakennuksen on suunniteltu valmistuvan vuoden 2024 alussa.


Rakennusliike NCC voitti vuoden 2021 aikana neuvottelullisena hankintamenettelynä järjestetyn tarjouskilpailun ehdotuksellaan, jonka arkkitehtisuunnittelusta vastasi Lukkaroinen Arkkitehdit.


Kouluun suunnitellaan nykyaikaiset ja turvalliset oppimistilat 850 oppilaan tarpeisiin. Perusopetuksen lisäksi tilat palvelevat ilta- ja viikonloppukäytössä monipuolisesti eri käyttäjäryhmiä, kuten urheiluseuroja, musiikkiopistoa ja muuta harrastus- ja tapahtumatoimintaa. Rakennuksen laajuus on noin 11 600 brm2.


Suunnitteluratkaisun tärkeänä lähtökohtana toimi inspiroiva rakennuspaikka. Se rajautuu eteläpuoleltaan Urpolanlammen rannan ja puistoalueen upeisiin maisemiin ja toisaalta pohjoispuolelta Rinnekadun ja Lahdentien vilkkaaseen liikennealueeseen, jonka suuntaan rakennuksesta muodostuu näkyvä maamerkki Mikkelin sisäänajoväylän varrelle.


Myös puun käytöllä, joka oli tilaajan tavoitteena hankkeen alusta saakka, on keskeinen rooli rakennuksen arkkitehtuurissa. Rakennuksen halkaisevan aulatilan seinät ovat puupintaisia ja aulan sydämenä oleva, kohti näyttämöä laskeutuva katsomoportaikko on sekin pinnoiltaan puinen. Rakennuksen tärkeimmillä julkisivuilla vuorottelevat ilmeikäs rimalautaverhous ja puurimamuotille valettu valkobetoni. Sekä pohjois- että eteläjulkisivuilla pääsisäänkäyntejä suojaavien kaartuvien katosten linjoja rytmittä näyttävä liimapuupilarien rivistö.


  • Valmistumisvuosi 2024

  • Tilaaja NCC ja Mikkelin kaupunki

  • Laajuus n. 11 600 brm²


bottom of page