top of page

Linnanmaan kampusvisioSuunnitelman kohteena on Oulun kaupungissa Linnanmaan kampusalue ja sen ympäröimä Suomen yliopistokiinteistöjen omistama maa-alue. Kampusalueen yhteyteen ja välittömään läheisyyteen ideoitiin kampuskaupunki, jossa nykyisen kampusrakenteen ympärille suunniteltiin lisärakentamista. Rakennusoikeudesta kaksi kolmasosaa on asumista ja loput muun muassa palveluita, työtiloja ja koulutuksen tiloja. Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja kiinteistönomistajan kanssa.


Suunnitelman tavoitteena on muodostaa Linnanmaan kampusalueesta omaleimainen ja elinvoimainen kampuskaupunki, jossa koulutus, asuminen, lähipalvelut ja liiketoiminta kohtaavat. Uudisrakentamisella pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta yliopiston päärakennuksen läheisyydessä luoden edellytyksiä yliopiston nykyisten tilojen uusiokäytölle ja ympärivuotiselle aktiiviselle toiminnalle. Suunnitelmassa huomioitiin kampuskehitystä tukevan asumisrakentamisen lisäksi myös alueelle kohdistuvat koulutusrakennuksien tilavaraukset, ympäristön arvokkaat viheralueet ja yhteydet, sekä muun muassa tulevaisuuden pikaraitiotievaraus.


Perusideana oli piirtää rönsyilevälle ja pääjulkisivuttomalle kampusrakennukselle rajat. Katualueeseen kiinni rakentuva asuinkorttelinauha muodostaa yliopiston päärakennuksen ja reunarakentamisen välille täysin uudenlaisen tilan, tilasarjojen rytmittävän elinvoimaisen keskuksen. Muurien sisäpuolelle syntyy puutarhamaisia pihoja, luonnonläheisiä virkistysalueita ja palvelujen reunustamia katutiloja. Kampuskaupungissa erilaiset tilasarjat linkittyvät toisiinsa ja toiminnot saavat sekoittua. Muurirakentamisen ja kampusrakennuksen väliin sijoittuu pistetaloja, jotka soljuvat läpi kampuspihan muodostaen avokorttelirakenteita- ja pihoja. Kampusmuurien pohjoispuolinen pienkerrostalo- ja rivitalovaltainen asuinalue rakentuu kasvitieteellisen puutarhan ympärille. Nauhamainen rakennusmassa rajaa viihtyisän puiston tiiviisti alueen keskelle. Keskuspuutarhassa on luontopäiväkoti.

Kampuskaupungissa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon nykyistä puustoa ja kasvillisuutta ja kunnioittamaan metsäkaupungin henkeä. Erilaiset korttelialueet kytkeytyvät toisiinsa koko alueen läpi virtaavan luontoliitoksen kautta. Etelästä kampuskaupunkiin ja aina Kuivajärven rantaan asti mutkitteleva kevyen liikenteen väylä muodostaa alueen liikenteellisen selkärangan ja sitoo rakennusten vierellä ympärilleen kohtauspaikkoja, liiketiloja ja muita monikäyttöisten rakennusten julkisimpia toimintoja.


  • Vuosi 2016-2017

  • Tilaaja SYK Oy ja Rakennusteho Oy

  • Laajuus Suunnittelualueen pinta-ala noin 78 ha Kerrosala noin 250 000 k-m2

bottom of page