Linnanmaan kampusvisio


Suunnittelun kohteena oli Oulun kaupungissa Linnanmaan kampusalue ja sen ympäröimä Suomen yliopistokiinteistöjen omistama maa-alue. Kampusalueen yhteyteen ja välittömään läheisyyteen ideoitiin kampuskaupunki, jossa nykyisen kampusrakenteen ympärille suunniteltiin lisärakentamista noin 250 000 kem2. Rakennusoikeudesta 2/3 oli tavoitteellisesti asumista ja loput palveluita, työtiloja, koulutuksen tiloja ja sekoittuneita toimintoja. Suunnittelu toteutettiin tiiviissä yhteistyössä tilaajan ja kiinteistönomistajan kanssa.


Suunnitelman tavoitteena oli muodostaa Linnanmaan kampusalueesta omaleimainen ja elinvoimainen kampuskaupunki, jossa koulutus, asuminen, lähipalvelut ja liiketoiminta kohtaavat. Uudisrakentamisella pyritään tiivistämään kaupunkirakennetta yliopiston päärakennuksen läheisyydessä luoden edellytyksiä yliopiston nykyisten tilojen uusiokäytölle ja ympärivuotiselle aktiiviselle toiminnalle. Suunnitelmassa huomioitiin kampuskehitystä tukevan asumisrakentamisen lisäksi myös alueelle kohdistuvat koulutusrakennuksien tilavaraukset, ympäristön arvokkaat viheralueet ja yhteydet, sekä mm. tulevaisuuden pikaraitiotievaraus.


Perusideana oli piirtää rönsyilevälle ja pääjulkisivuttomalle kampusrakennukselle rajat. Katualueeseen kiinni rakentuva reunustava asuinkorttelinauha muodostaa yliopiston päärakennuksen ja reunarakentamisen välille täysin uudenlaisen tilan, kampuskaupungin tiiviin ja tilasarjojen rytmittävän elinvoimaisen keskuksen. Muurien sisäpuolelle syntyy puutarhamaisia pihoja, luonnonläheisiä virkistysalueita ja palvelujen reunustamia katutiloja. Kampuskaupungissa erilaiset tilasarjat linkittyvät toisiinsa ja toiminnot saavat sekoittua. Muurirakentamisen ja kampusrakennuksen väliin sijoittuu pistetaloja, jotka soljuvat läpi kampuspihan muodostaen avokorttelirakenteita- ja pihoja. Kampusmuurien pohjoispuolinen pienkerrostalo- ja rivitalovaltainen asuinalue rakentuu kasvitieteellisen puutarhan ympärille. Nauhamainen rakennusmassa rajaa viihtyisän puiston tiiviisti alueen keskelle. Keskuspuutarhasta löytyy luontopäiväkoti.


Kampuskaupungissa pyritään säilyttämään mahdollisimman paljon nykyistä puustoa ja kasvillisuutta ja kunnioittamaan metsäkaupungin henkeä. Erilaiset korttelialueet kytkeytyvät toisiinsa koko alueen läpi virtaavan luontoliitoksen kautta. Etelästä kampuskaupunkiin ja aina Kuivajärven rantaan asti mutkitteleva kevyen liikenteen väylä muodostaa alueen liikenteellisen selkärangan ja sitoo rakennusten vierellä ympärilleen kohtauspaikkoja, liiketiloja ja muita monikäyttöisten rakennusten julkisimpia toimintoja.


  • Sijainti: Oulu

  • Tilaaja: SYK Oy ja Rakennusteho Oy

  • Suunnitteluaika: 2016 - 2017

  • Laajuus: Suunnittelualueen pinta-ala noin 78 ha, kerrosala n. 250 000 k-m2

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys