top of page

Limingan Kotirannan asemakaavaKotirannan asemakaavassa suunniteltiin Limingan keskustaajamaan Kirkkokarin ja Temmesjoen väliin uusi, noin sadan tontin asuinalue. Asemakaavan tavoitteena oli luoda ympäröivää luontoa ja peltomaisemaa mukaileva ekologinen ja viihtyisä asuinympäristö ja vastata kunnan pientalotonttien kysyntään. Asemakaavan rakenne suunniteltiin mukavan väljäkasi ja jokainen tontti rajoittuu viheralueeseen vähintään yhdeltä sivulta. Runsaita viheralueita käytetään virkistyksen lisäksi hulevesien käsittelyyn.


Asuintonttien lisäksi asemakaavan laajennusalueella sijaitsee lähipalvelurakennusten kortteli, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi koko aluetta palveleviin äly- ja ekoratkaisuihin. Asemakaavassa ja asemakaavaan liittyvissä rakennustapaohjeissa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä vesienhallintaan ja happamalle sulfaattimaalle rakentamiseen liittyen.


  • Valmistumisvuosi 2019-

  • Tilaaja Limingan kunta

  • Laajuus 64 ha Rakennusoikeus 42 000 k-m²

bottom of page