Limingan Kotirannan asemakaava


Kotirannan asemakaavassa suunniteltiin Limingan keskustaajamaan Kirkkokarin ja Temmesjoen väliin uusi noin 100 tontin asuinalue. Alue sijaitsee noin 2 kilometrin etäisyydellä Limingan keskustasta ja on tällä hetkellä viljelymaata ja metsää.


Asemakaavan tavoitteena oli luoda ympäröivää luontoa ja peltomaisemaa mukaileva ekologinen ja viihtyisä asuinympäristö ja vastata kunnan pientalotonttien kysyntään. Asemakaavan rakenteesta haluttiin mukavan väljä, ja jokainen tontti rajoittuu viheralueeseen vähintään yhdeltä sivulta. Runsaita viheralueita käytetään virkistyksen lisäksi hulevesien käsittelyyn. Asuintonttien lisäksi asemakaavan laajennusalueella sijaitsee lähipalvelurakennusten kortteli, jota on mahdollista hyödyntää esimerkiksi koko aluetta palveleviin äly- ja ekoratkaisuihin. Asemakaavassa ja asemakaavaan liittyvissä rakennustapaohjeissa annetaan yksityiskohtaisia määräyksiä vesienhallintaan ja happamalle sulfaattimaalle rakentamiseen liittyen.


  • Tilaajana Limingan kunta

  • Asemakaava, pinta-ala 64 ha, rakennusoikeus 42 000 k-m2, 2019-

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys