top of page

Laakson yhteissairaalaSuunnitteluryhmä LATU laatii Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelmaa, jonka rinnalla valmistellaan asemakaavan muutosta Laakson alueelle Helsingissä. Arkkitehtiryhmä Laakson LATU on neljän arkkitehtitoimiston muodostama työyhteenliittymä, johon kuuluvat arkkitehtitoimistot Lukkaroinen Arkkitehdit, AW2-arkkitehdit, Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy sekä UKI Arkkitehdit Oy.


Laakson yhteissairaalaan keskitetään Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) laaja-alaista psykiatrista sairaalahoitoa, Helsingin kaupungin somaattista sairaalahoitoa ja HUS:n vaativaa neurologista kuntoutusta. Sairaalaosastojen lisäksi yhteissairaalaan sijoittuu toimintaa tukevaa polikliinistä toimintaa hoitoketjujen joustavuuden ja hoidon laadun turvaamiseksi.


Laakson yhteissairaalaan tullaan keskittämään toimintaa tukevaa tutkimustoimintaa ja yhteissairaalasta kehitetään kansainvälisesti merkittävää osaamisen keskittymää. Yhteissairaalaan sijoittuu psykiatrian, neurologian ja geriatrian opetustoiminnan tiloja. Toiminnan kehittämisessä hyödynnetään yhteistyötä Meilahden kampuksen kanssa, sekä synergiaetuja psykiatrian ja somatiikan kesken.


Laakson sairaala-alueelle on tulossa yhteensä noin 930 potilaspaikkaa. Sairaansijat tulevat sijoittumaan uudisrakennuksiin ja poliklinikat sekä opetus- ja tutkimustilat säilyviin, peruskorjattaviin rakennuksiin.

Hankkeeseen pääset tutustumaan lisää LATU:n sivustolla https://www.laaksonlatu.fi/


  • Tilaaja Helsingin kaupunki ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

  • Laajuus n. 150 000 brm²

bottom of page