Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaLöytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla mahdollistetaan enintään kahdeksan tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen Veteliin Pulkkisen kylän kaakkoispuolelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena niin, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.


  • Valmistumisvuosi 2015-2018

  • Tilaaja Vetelin Tuulivoima Oy

  • Laajuus noin 814 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy