top of page

Löytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavaLöytönevan tuulivoimapuiston osayleiskaavalla mahdollistetaan enintään kahdeksan tuulivoimalaa käsittävän tuulivoimapuiston rakentaminen Veteliin Pulkkisen kylän kaakkoispuolelle. Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena niin, että tuulivoimaloiden rakennusluvat voidaan myöntää suoraan yleiskaavan perusteella.


  • Valmistumisvuosi 2015-2018

  • Tilaaja Vetelin Tuulivoima Oy

  • Laajuus noin 814 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy ja VSU maisema-arkkitehdit Oy

bottom of page