top of page

Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu sekä asemakaavan viitesuunnitteluKuopion kaupunki järjesti Kuopionlahden alueen suunnittelusta arkkitehtikilpailun, jonka tavoitteena oli selvittää Kuopion torilta Kuopionlahdelle ulottuvan vyöhykkeen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen luonne. Suunnittelutehtävään liittyivät oleellisesti alueelle sijoittuvat uudisrakennukset: Taidelukio Lumit ja uusi hotelli- ja kongressikeskus. Kilpailualue sijoittuu kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Kuopion musiikkikeskuksen ja Kuopionlahden rannan ympäristöön. Alue kytkeytyy oleellisesti ruutukaava-alueeseen ja Kuopionlahden arvokkaisiin puistovyöhykkeisiin toimien myös tärkeänä sisääntuloväylänä Kuopion keskustaan.


Voittaneeksi ehdotukseksi valittiin yhdessä VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kanssa tehty kilpailuehdotus ”Jukebox”. Ehdotuksessa alueella olevien kulttuurirakennusten sarjaa täydennetään selkeäksi julkisten rakennusten akseliksi ja eheytetään rohkealla otteella eteläinen ruutukaavaraja. Kulttuurirakennusten itäpuolinen biotooppipuisto muodostaa alueelle miellyttävän ja mielenkiintoisen luonnon ja rakennetun ympäristön vuoropuhelun. Rantaan asti eheästi jatkuva viherakseli mahdollistaa houkuttelevan sosiaalisekologisen kaupunkitilan.


Rakennusten arkkitehtuuri muodostuu kaksiosaisesta massoittelusta, joka määräytyy nykyisten kulttuurirakennusten vallitsevasta räystäslinjasta. Tämän horisontaalisen linjan alapuoliset osat ovat kauniiden katosaiheiden vallitsemia rakennusten julkisimpia osia: kahviloita, liiketiloja, gallerioita ja monitoimitiloja. Linjan yläpuoliset osat ovat suurpiirteisimpiä suuremman mittakaavan osia, jotka tulevat kehittymään kunkin rakennushankkeen omilla ehdoilla.


  • Valmistumisvuosi 2017

  • Tilaaja Kuopion kaupunki

  • Suunnitteluyhteistyössä VSU Maisema-arkkitehdit Oy, Plaana Oy, Granlund Kuopio, WSP Group
bottom of page