Kuopionlahden arkkitehtuurikilpailu sekä asemakaavan viitesuunnittelu


Kuopion kaupunki järjesti Kuopionlahden alueen suunnittelusta yleisen kaksivaiheisen arkkitehtikilpailun vuosina 2016-2017. Kilpailun tavoitteena oli selvittää Kuopion torilta Kuopionlahdelle ulottuvan vyöhykkeen kaupunkikuvallinen ja toiminnallinen luonne. Suunnittelutehtävään liittyivät oleellisesti alueelle sijoittuvat uudisrakennukset: taidelukio Lumit ja hotelli- ja kongressikeskus. Kilpailualue sijoittui kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle Kuopion musiikkikeskuksen ja Kuopionlahden rannan ympäristöön. Alue kytkeytyy oleellisesti ruutukaava-alueeseen ja Kuopionlahden arvokkaisiin puistovyöhykkeisiin toimien myös tärkeänä sisääntuloväylänä Kuopion keskustaan.


Voittaneeksi ehdotukseksi valittiin Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy:n ja VSU maisema-arkkitehdit Oy:n kilpailuehdotus ”Jukebox”. Ehdotuksessa alueella olevien kulttuurirakennusten sarjaa täydennetään julkisten selkeäksi rakennusten akseliksi ja eheytetään rohkealla otteella eteläinen ruutukaavaraja. Kulttuurirakennusten itäpuolinen biotooppipuisto muodostaa kilpailualueelle luonnon ja rakennetun ympäristön miellyttävän ja mielenkiintoisen vuoropuhelun. Rantaan asti eheästi jatkuva viherakseli mahdollistaa ihmisiä houkuttelevan uuden aktiivisen sosiaalis-ekologisen kaupunkitilan.


Rakennusten arkkitehtuuri muodostuu kaksiosaisesta massoittelusta, joka määräytyy nykyisten kulttuurirakennusten vallitsevasta räystäslinjasta. Tämän horisontaalisen linjan alapuoliset osat ovat kauniiden katosaiheiden vallitsemia rakennusten julkisimpia osia, joiden tilat ovat ihmisille aukeavia tiloja: kahviloita, liiketiloja, gallerioita ja monitoimitiloja. Linjan yläpuoliset osat ovat suurpiirteisimpiä suuremman mittakaavan osia, jotka voivat ja saavat kehittyä kunkin rakennushankkeen omilla ehdoilla.


  • tilaaja Kuopion kaupunki

  • Kilpailualueen pinta-ala

  • valmistumisvuosi 2017

  • Suunnitteluyhteistyössä VSU Maisema-arkkitehdit Oy, Plaana Oy, Granlund Kuopio, WSP Group

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys