Kuopion Jynkän koulu


Jynkän uusi koulu rakennettiin samalle tontille, josta vanha, käyttöikänsä päähän tullut vanha koulu on purettu. Vanha koulu sijaitsi alavalla, tasaisella alueella tontin peräosassa. Uusi Jynkän koulu haluttiin rakentaa lähelle Jynkän liikekeskusta ja liikenneväyliä. Rakennus sijaitsee tontin korkeimmalla paikalla ja se tulee olemaan olennainen osa Jynkän kaupunkikuvaa. Kiinteistön on tarkoitus olla paitsi moderni opinahjo, myös kaupunginosan kaikkia asukkaita palveleva monitoimitalo. Kolmisarjaiseen peruskouluun tulee tilat 540 oppilaalle luokka-asteille 0-6. Koulu käsittää tilat 20 opetusryhmälle ja kolmelle esikouluryhmälle. Olennainen osa kokonaisuutta on kirjasto, joka toimii sekä koulun oppimisympäristönä että kaupunginosan lähikirjastona.


Rakennuksen massoittelu mukautuu kallioisen mäen luonnonmuotoon. Yksi rakennuksen siivistä on upotettu rinteeseen, jolloin pihan puolelle muodostuu kolmikerroksinen julkisivu. Muut siivet ovat kaksikerroksisia ja kirjaston kohdalla rakennus päättyy yksikerroksisena. Useasta osasta koostuva rakennusmassa kiertyy pienen suojaisan sisääntulopihan ympärille.


Pääsisäänkäynnistä saavutaan korkeaan aulatilaan, johon pääosa kahteen kerrokseen sijoittuvista oppimisympäristöistä avautuu. Aula, musiikkiluokka ja niiden välinen siirtoseinin suljettava näyttämö luovat monikäyttöisen tilakokonaisuuden. Se tarjoaa musiikin opetukselle inspiroivan ympäristön ja koulun omille toimijoille sekä alueen asukkaille persoonalliset kokoontumis- ja esiintymistilat. Aulaa kiertävää parvea voidaan käyttää myös katsomona, mikä vahvistaa esitystilanteen intensiteettiä. Jakelukeittiön ja normaalisti ravintolana toimivan aulan välissä on keittiön etutila, josta käsin voidaan järjestää kahvitarjoilua erilaisissa iltakäyttötilanteissa.


Suunnittelussa on erityisesti paneuduttu avoimien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Erilaiset oppimisalueet on suunniteltu avoimina soluratkaisuina siten, että ne tukevat vaihtelevien opetus‐ ja ryhmätilanteiden muodostamista. Esiopetuksen tilat ovat rauhallisella paikalla, etäämpänä pääaulan hyörinästä. Ekaluokkalaisten tilat ovat välittömästi esiopetuksen vieressä ja niiden tilat ovat osittain yhdistettävissä.


Liikuntasali ja teknisen työn tilat on sijoitettu maastonmuotojen vuoksi kerrosta alemmaksi. Samalla tasalla avautuu laaja välituntipiha, jossa on omat alueensa leikkipihalla viihtyville, parkouria kokeileville ja liikunnan harrastajille.


  • Tilaajana Lemminkäinen Talo Oy, Kuopio

  • Uudisrakennus, 6 367 brm², 2017

  • Alikonsulttina Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky

OULUSSA
Kauppurienkatu 12b

90100 Oulu

HELSINGISSÄ
Bulevardi 5 A 10

00120 Helsinki

LASKUTUSOSOITE

Paperilaskut:

Lukkaroinen Arkkitehdit Oy

PL 46375

00063 LASKUNET

Verkkolaskut:

Y-tunnus 2557243-5

Verkkolaskuosoite 003725572435

Operaattori OpusCapita Group Oy
OVT-tunnus E204503

AAA Luottoluokitus | RALA-pätevyys | ATL jäsenyys