top of page

Kuopion Jynkän kouluJynkän uusi koulu rakennettiin samalle tontille, josta käyttöikänsä päähän tullut vanha koulu purettiin. Vanha koulu sijaitsi alavalla ja tasaisella alueella tontin peräosassa. Uusi koulu haluttiin rakentaa lähelle Jynkän liikekeskusta ja liikenneväyliä. Rakennus sijaitsee tontin korkeimmalla paikalla ja se on olennainen osa Jynkän kaupunkikuvaa. Kiinteistön on tarkoitus olla paitsi moderni opinahjo, myös kaupunginosan kaikkia asukkaita palveleva monitoimitalo.


Kolmisarjaisessa peruskoulussa on tilat 540 oppilaalle luokka-asteille 0-6. Koulu käsittää tilat 20 opetusryhmälle ja kolmelle esikouluryhmälle. Olennainen osa kokonaisuutta on kirjasto, joka toimii sekä koulun oppimisympäristönä että kaupunginosan lähikirjastona.


Rakennuksen massoittelu mukautuu kallioisen mäen luonnonmuotoon. Yksi rakennuksen siivistä on upotettu rinteeseen, jolloin pihan puolelle muodostuu kolmikerroksinen julkisivu. Muut siivet ovat kaksikerroksisia ja kirjaston kohdalla rakennus päättyy yksikerroksisena. Useasta osasta koostuva rakennusmassa kiertyy pienen suojaisan sisääntulopihan ympärille.


Pääsisäänkäynnistä saavutaan korkeaan aulatilaan, johon pääosa kahteen kerrokseen sijoittuvista oppimisympäristöistä avautuu. Aula, musiikkiluokka ja niiden välinen siirtoseinin suljettava näyttämö luovat monikäyttöisen tilakokonaisuuden. Se tarjoaa musiikin opetukselle inspiroivan ympäristön, sekä koulun omille toimijoille ja alueen asukkaille persoonalliset kokoontumis- ja esiintymistilat. Aulaa kiertävää parvea voidaan käyttää myös katsomona, mikä vahvistaa esitystilanteen intensiteettiä. Jakelukeittiön ja normaalisti ravintolana toimivan aulan välissä on keittiön etutila, josta käsin voidaan järjestää kahvitarjoilua erilaisissa iltakäyttötilanteissa.


Suunnittelussa on erityisesti paneuduttu avoimien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Erilaiset oppimisalueet on suunniteltu avoimina soluratkaisuina siten, että ne tukevat vaihtelevien opetus‐ ja ryhmätilanteiden muodostamista. Esiopetuksen tilat ovat rauhallisella paikalla, ja 1. luokkalaisten tilat välittömästi esiopetuksen vieressä. Nämä tilat ovat myös osittain yhdistettävissä.


Liikuntasali ja teknisen työn tilat on sijoitettu maastonmuotojen vuoksi kerrosta alemmaksi. Samalla tasalla avautuu laaja välituntipiha, jossa on omat alueensa leikkimiselle, parkourille ja muulle liikunnalle.


  • Valmistumisvuosi 2017

  • Tilaaja Lemminkäinen Talo Oy, Kuopio

  • Laajuus 6367 brm²

  • Alikonsulttina Sisustusarkkitehtitoimisto Ervasti Ky

bottom of page