top of page

Kungsgårdsskolan och daghem



Kungsgårdsskolan och daghem on ruotsinkielinen koulu- ja päiväkotirakennus Espoossa, ja se edustaa uuden OPS:n mukaista muuntuvaa oppimisympäristöä. Uuteen kouluun on suunniteltu tilat yhteensä noin 380 henkilölle; alakoululle, esikoululle, varhaiskasvatusryhmälle sekä henkilökunnalle. Kaksikerroksisen rakennuksen laajuus on noin 5000 bruttoneliömetriä.


Rakennus sisältää perus- ja esiopetustilat, varhaiskasvatustilat yhdelle ryhmälle, taito- ja taideaineiden tilat, ympäristölaboratorion, musiikkiopetustilat, valmistuskeittiön, ruokailusalin, hallinnon ja oppilashuollon tilat, henkilöstön työtilat, pienryhmä- ja terapiatiloja, koulukirjaston sekä liikuntasalin pukutiloineen. Koulussa on useaan suuntaan avautuva ja lähes teatteritasoinen näyttämö.


Kohde sijaitsee suojeltujen luontoalueiden yhteydessä ja sitä ympäröi kaikin puolin huomattavasti matalampi rakennuskanta. Alue on arvokasta kulttuuriympäristöä ja viereisellä tontilla sijaitsee suojeltu rakennus. Uudisrakennuksen haluttiin sopeutuvan luontoon ja ympäristöön materiaaleiltaan ja mittasuhteiltaan. Rakennuksesta haluttiin ihmisen mittakaavainen ja helposti lähestyttävä. Rakentaminen on aloitettu keväällä 2020 ja koulu valmistuu vuonna 2022.


  • Valmistumisvuosi 2022

  • Tilaaja Espoon kaupunki

  • Laajuus n. 5000 brm²

bottom of page