top of page

Kontio Block -hirsikerrostalotLukkaroinen Arkkitehdit modernisoivat hirsitalon kaupunkikelpoiseksi kerrostaloksi. Kontion kanssa yhdessä kehitelty Kontio Block on toimialan ensimmäinen valmis konsepti hirsikerrostaloihin.


Kontio Block tarjoaa kokoelman ratkaisuja, joita on testattu toimivien arkkitehtisuunnitelmien avulla. Kontio Blockissa yhdistyvät hirsirakentamisen tekninen osaaminen, kokemus asumisen tarpeista ja tyyleistä sekä näkemys elinkaariviisaasta rakentamisesta. Kontio Blockin kehittämisessä on ollut mukana moniammatillinen tiimi Kontiolta, Lukkaroinen Arkkitehdeilta, Sweco Rakennetekniikalta sekä Profinilta.


Kontio Block -hirsikerrostalot vastaavat sekä suositun hirsitaloasumisen että puurakentamisen kasvavaan kysyntään ja mahdollistavat kuntien pääsemisen puurakentamisen kansallisiin tavoitteisiin. Yhä useampi kaupunki, kunta tai maakunta on sitoutunut toteuttamaan vetovoimaista, hiilineutraaliutta tukevaa ja kestävää rakentamista. Kontio Block -hirsikerrostalojen rakentaminen onkin elinkaarivaikutuksiltaan aidosti kestävää ja ekologista.


Puun hyvinvointia edistävät vaikutukset on todennettu tutkimuksissa. Terveellinen ja ekologinen asuminen puurakenteisessa talossa ei enää ole vain omakotitaloasujan oikeus. Haluamme tarjota hirsiosaamistamme julkisten toimijoiden lisäksi myös asuntorakentamiseen, Kontio Block -hirsikerrostalo konseptin muodossa.bottom of page