top of page

Kontinkankaan alueinventointi ja rakennushistoriaselvitysKontinkankaan alueinventointi on Oulun kaupungin asemakaavoituksen käynnistämä hanke, jonka tavoitteena on koota kaavoituksen ja rakennusvalvonnan käyttöön aineistoa alueen syntyhistoriasta, rakennuskannasta, viheralueista sekä niiden arvoista. Konsultteina toimivat Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy rakennuskannan osalta ja Ramboll Finland Oy viheralueiden osalta. Työ on julkaistu Oulun kaupunkisuunnittelun julkaisusarjassa A 213, ISSN 0357-8194.


Alueinventointia ohjaamassa oli ohjausryhmä, joka koostui Oulun kaupungin, Pohjois-Pohjanmaan museon, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n asiantuntijoista. Ohjausryhmä vastasi kohteiden arvottamisesta. Raportti taitettiin asemakaavoituksessa, jolloin myös tiedot koottiin viranomaiskäytössä olevaan KIOSKI-tietokantaan.


Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy laati alueinventoinnin kanssa yhtäaikaisesti Oulun yliopistollisen sairaalan ja Oulun yliopiston Kontinkankaan kampuksen rakennushistoriaselvityksen, jossa tutkittiin tarkemmin sairaala- ja kampusrakennusten historiaa, nykytilaa ja säilyneisyyttä.

bottom of page