top of page

Konikarvon maankäyttösuunnitelmaMaankäyttösuunnitelma koskee Konikarvon kala- ja pienvenesatamaan rakentuvaa Rahjan saariston arvokkaaseen maisemaan ja luonnonympäristöön tukeutuvaa matkailu- ja virkistyspalveluiden keskusta. Satamatoimintojen kehittämisen lisäksi alueelle on suunniteltu rakennettua julkista tilaa sekä mahdollisuuksia Rahjan saaristoluonnon ihailuun ja luonnossa kulkemiseen. Alueelle on osoitettu maltillisesti loma-asumista siihen parhaiten sopiville paikoille. Suunnitelma pohjautuu maiseman ja ympäristön huolelliseen analyysiin sekä tiiviiseen yhteistyöhön alueen käyttäjien ja kaupungin kanssa.


  • Valmistumisvuosi 2018

  • Tilaaja Kalajoen kaupunki

  • Laajuus 74 ha

  • Suunnitteluyhteistyössä Pöyry Finland Oy

bottom of page