top of page

Kolarin keskustan kehittämissuunnitelmaKehittämissuunnitelmassa on laadittu kokonaisvaltainen suunnitelma Kolarin kirkonkylän keskustan kehittämiseksi. Työssä on tutkittu keinoja parantaa keskusta-alueen saavutettavuutta, vetovoimaisuutta, siisteyttä, virkistysmahdollisuuksia, viihtyisyyttä sekä julkisivua.


Kolarin kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelman yleissuunnitelmassa on osoitettu yleispiirteisesti tavoitellun kehityksen periaatteet. Yleissuunnitelmaa tarkentava keskustasuunnitelma puolestaan noudattaa alueen suunnittelutavoitteita ja tarjoaa tutkittuja ratkaisuvaihtoehtoja alueen tarkempaan suunnitteluun sekä toteutukseen. Suunnitelmia on havainnollistettu teemakartoilla ja havainnekuvilla. Kehittämissuunnitelmaan liittyy selostus, jossa tarkennetaan suunnitelmaa ja kuvataan suunnitteluratkaisujen taustat. Selostukseen sisältyy myös suunnittelutyön lähtöaineistoksi tehty nykytilanneanalyysi. Lisäksi selostuksessa tarkennetaan suunnitteluratkaisujen vaikutuksia, ratkaisuihin liittyviä ylläpitotoimenpiteitä sekä vaiheistusta.


  • Valmistumisvuosi 2014

  • Tilaaja Kolarin kunta

  • Laajuus Yleissuunnitelma n. 220 ha Keskustasuunnitelma, n. 17,2 ha

bottom of page